Visi katalikai kviečiami auka prisidėti prie popiežiaus misijos

popskatikasSekmadienį, birželio 30-ąją, visose pasaulio vyskupijose yra renkama rinkliava, kuri skiriama popiežiui, vadinamasis „Petro skatikas“, padedantis jam ir jo bendradarbiams vykdyti misiją, atsiliepti į pagalbos prašymus, ypač ten, kur trūksta taikos, kur žemę nusiaubė sausra arba liūtys. Savo auka „padėdami popiežiui padėti“ tikintieji taip pat taip pat išreiškia vienybę su Šventuoju Sostu.

Oficialioje Šv. Petro skatiko interneto svetainėje, kuri veikia keliomis kalbomis, taip pat suteikiama galimybė keliais būdais tiesiogiai dovanoti savo auką, didelę ar mažą, vienkartinę ar reguliarią. Nors birželio 30-osios sekmadienis, esantis arčiausiai Petrinių iškilmės, minimos birželio 29-ąją, yra speciali rinkliavai popiežiaus misijai ir artimo meilės darbams skirta diena, minėta interneto svetainė suteikia galimybę aukoti šiomis intencijomis bet kada. Šv. Petro interneto svetainėje pateikiamos ir ataskaitos apie tai, kaip ankstesniais metais surinktos aukos buvo išleistos. 

„Šv. Petro įpėdinio žinia yra visuotinė ir kylanti iš Evangelijos, o kad ji pasiektų visus, jai reikia kiekvieno iš mūsų paramos. Todėl padėkite popiežiui padėti, dovanokite savo indėlį ir tokiu būdu bendradarbiaukite jo misijoje, padarykite įmanomą jo artumą visoms geografinėms ir egzistencinėms periferijoms. Padėkite, kad jo žinia ir pranašiškas balsas pasiektų visą pasaulį, remkite jo nenuilstamą veiklą taikos ir brolybės labui.

Šv. Petro skatiko auka gali būti maža, bet turi didelę simbolinę vertę. Tai konkretus būdas sustiprinti savo priklausomybės Bažnyčiai jausmą ir meilę Romos vyskupui, kuris savo meile vadovauja visoms Bažnyčioms. Kas aukoja Šv. Petro skatiką, ne tik padeda popiežiui padėti kenčiantiems, bet ir dalyvauja jo misijoje skelbti Evangeliją bei bendradarbiauja popiežiaus tarnystėje visoms vietinėms Bažnyčioms per Šventojo Sosto dikasterijas ir jo atstovų tinklą pasaulyje, remiančius integralų žmogaus vystymąsi, švietimą, taiką, teisingumą ir brolybę“, – rašo Šv. Petro skatiko kampanijos organizatoriai, popiežiaus bendradarbiai.

(RK / Vatican News) nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode