Kardinolas P. Parolinas: šv. Teresė iš Lizjė – šventumo milžinė

milzineŠventosios Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresėlės – garsiosios XIX a. mistikės – relikvijos tęsia piligrimystę Romos vyskupijoje. Ketvirtadienį, birželio 8 d., relikvijos aplankė Romos prancūzų bendruomenės Šv. Liudviko bažnyčią, kurioje Mišias aukojo kardinolas P. Parolinas. Jis kvietė melsti šv. Teresę iš Lizjė, kad padėtų mylėti Jėzų ir būtų išklausyti maldavimai už taikos ir teisingumo trokštantį pasaulį.

Anot kardinolo, iš šiaurės vakarų Prancūzijos miesto Alansono kilusi karmelitų vienuolė ir mistikė šv. Teresė yra šventumo milžinė. Jos dvasinis paveldas yra neišsemiamas ir nepakartojamas, pažymėjo Mišių homilijoje kardinolas. Šv. Teresės Pasiaukojimo Gailestingajai meilei aktą P. Parolinas pavadino vienu iš iškiliausių dvasingumo istorijos momentų.

Šiandien šv. Teresėlė labiau nei bet kada visus mus kviečia pasitikėti, kad jos patirtą ryšį su Jėzumi gali išgyventi visi.

Mirties patale atsisveikindama su žemiškuoju gyvenimu 24 metų mistikė, įsitikinusi, kad jos sužadėtinis Jėzus amžinai gyvas, išpažino, kad ne miršta, o žengia į gyvenimą.

Šventoji autobiografiniame pasakojime „Vienos sielos istorija“ atskleidė savo mistinių patirčių ištakas ir jos vidiniame gyvenime atsiskleidusį meilės kelią, kuri pavadino Mažuoju keliu. Anot P. Parolino, Vatikano valstybės sekretoriaus, Mažasis kelias, kurį jauna karmelitų vienuolė siūlo visiems mums, yra mažasis ta prasme, kad kviečia pripažinti sielą kaip silpną ir pažeidžiamą, tačiau kartu stiprią Dievo galios dėka. Šventoji kviečia pasitikėti Jėzumi ir visiškai pasikliauti juo taip, kaip tai darytų kūdikis.

Pamokslininkas patikino, kad tik šitokiu būdu visokius sunkumus ar persekiojimus patiriantis Kristaus mokinys gali būti ramus ir linksmas ir įnirtingai pasipriešinti mėginimams jį deportuoti į nūdienos babilonijas.

Ėjimas keliu, kurį šv. Teresė mums nubrėžė ir kuriuo ji pati ėjo, pareikalaus kančios ir aukos, tačiau tai neturėtų atimti iš mūsų noro karštai mylėti Jėzų iki savęs dovanojimo, pažymėjo kardinolas P. Parolinas. Jis kvietė Mišių dalyvius melsti šv. Teresėlę, kad užtartų ir padėtų mylėti Jėzų taip, kaip ji jį mylėjo ir kentėti dėl jo taip, kaip ji kentėjo.

Kaip pranešė Vatikano radijas, Romos vyskupijos tikintieji ir Romoje besilankantys turistai šeštadienį, birželio 10 d., 15 val., galės pagerbti šventosios ir jos tėvų šv. Liudviko ir Zelijos relikvijas Popiežiškojoje Švč. M. Marijos bazilikoje. 17 val. bazilikos kanauninkai giedos pirmuosius Devintinių iškilmės mišparus, o jiems pasibaigus, 18 val., prie šventosios ir jos tėvų relikvijų Mišias aukos Popiežiškosios bazilikos arkivyskupas Rolandas Makrickas. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode