Popiežiaus katechezė: Šv. Teresėlė – apaštališkojo uolumo pavyzdys

pavyzdysLabiau nei daugybės priemonių, metodų ir struktūrų, kurios kartais atitraukia mus nuo to, kas svarbiausia, Bažnyčiai reikia tokių širdžių kaip Kūdikėlio Jėzaus Teresės, širdžių, kurios skatina mylėti ir artina prie Dievo, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams ir turistams.

Tęsdamas katechezių ciklą apie apaštališkąjį uolumą, popiežius kalbėjo apie misijų globėją šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę. Šia proga iš Lizjė, kur šv. Teresė gyveno ir mirė, į Romą buvo atgabenta urna su jos relikvijomis. 

Pranciškus priminė, kad nors šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė niekada nebuvo misijose, ji yra misijų globėja. Nors ji buvo silpnos sveikatos, jos širdis degė meile. Ji troško būti misioniere ir buvo daugelio misionierių dvasinė sesuo, lydėjo juos savo laiškais, maldomis ir savo kančios aukojimu jų intencijomis. Nors dažnai būdavo nesuprasta, ji viską priimdavo su meile, kantriai, savo ligą ir nuoskaudas bei nesupratimą aukodama už Bažnyčią.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad Kūdikėlio Jėzaus Teresės uolumas ir misionieriška aistra gimė, kai ji, būdama 14 metų, įveikė savo dar vaikišką egoizmą, trokšdama, kad Jėzus būtų mylimas. Jis pacitavo jos žodžius: „Norėčiau gelbėti sielas ir užmiršti dėl jų save. Norėčiau jas gelbėti net ir po savo mirties“. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės uolumas buvo nukreiptas taip pat į nusidėjėlius, nutolusius nuo tikėjimo. Pranciškus paminėjo atvejį, kai jos užtariamas mirties bausme nuteistas nusikaltėlis paskutinę akimirką prieš egzekuciją atsivertė.

Pranciškus pabrėžė, kad žvelgdami į trumpą šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės gyvenimą matome, jog misionierius yra kiekvienas, kuris gyvena kaip Dievo meilės įrankis. Iš tikrųjų misionieriai, kurių globėja yra Teresė, yra ne tik tie, kurie keliauja toli, mokosi naujų kalbų, daro gerus darbus ir skelbia. Misionierius taip pat yra kiekvienas, kuris ten, kur yra, gyvena kaip Dievo meilės įrankis; tai kiekvienas, kuris daro viską, kad per jo liudijimą, maldą, užtarimą būtų priartintas Jėzus. Tai ir yra apaštališkasis uolumas. Jis neturi nieko bendra su prozelitizmu, nenaudoja prievartos, bet stengiasi patraukti pavyzdžiu. „Krikščioniu tampama ne todėl, kad kas nors verčia, bet todėl, kad patraukia meilė“, – sakė Pranciškus ir prašė melsti šv. Teresę malonės įveikti savo egoizmą, stengtis apžinti Jėzų ir jį mylėti. Popiežius taip pat parnešė, kad šiemet sukusios Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės gimimo 150 metų sukakties proga jis ketina paskelbti jai skirtą apaštališkąjį laišką. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode